Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km23420.273
Število prebivalcev6.1182.063.077
Število zaposlenih oseb989713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)811,391.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)91.29895.298.760
Število moških2.9731.022.554
Število žensk3.1451.040.523
Naravni prirast-43807
Skupni prirast501.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih25785.407
Število učencev v osnovnih šolah595170.067
Število dijakov (po prebivališču)26974.759
Število študentov (po prebivališču)22580.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.364804.637
Število samozaposlenih oseb
24291.561
Število registriranih brezposelnih oseb
323112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.185,931.555,89
Število podjetij440191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.171845.415
Število osebnih avtomobilov
3.1091.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.556650.111