Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev3742.063.077
Število zaposlenih oseb19713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)716,891.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.26295.298.760
Število moških2051.022.554
Število žensk1691.040.523
Naravni prirast-2807
Skupni prirast-21.314
Število vrtcev978
Število otrok v vrtcih85.407
Število učencev v osnovnih šolah3170.067
Število dijakov (po prebivališču)774.759
Število študentov (po prebivališču)680.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
99804.637
Število samozaposlenih oseb
991.561
Število registriranih brezposelnih oseb
23112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.032,411.555,89
Število podjetij15191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
243845.415
Število osebnih avtomobilov
1451.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
36650.111