Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km223620.273
Število prebivalcev36.3442.063.077
Število zaposlenih oseb20.992713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.138,561.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.671.74895.298.760
Število moških18.0361.022.554
Število žensk18.3081.040.523
Naravni prirast77807
Skupni prirast1291.314
Število vrtcev23978
Število otrok v vrtcih1.77685.407
Število učencev v osnovnih šolah3.334170.067
Število dijakov (po prebivališču)1.38874.759
Število študentov (po prebivališču)1.65480.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
14.866804.637
Število samozaposlenih oseb
1.31391.561
Število registriranih brezposelnih oseb
1.796112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.766,161.555,89
Število podjetij3.003191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
13.672845.415
Število osebnih avtomobilov
19.6571.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.901650.111