Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km24320.273
Število prebivalcev2.5542.063.077
Število zaposlenih oseb1.881713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)973,971.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)327.51095.298.760
Število moških1.3111.022.554
Število žensk1.2431.040.523
Naravni prirast0807
Skupni prirast41.314
Število vrtcev2978
Število otrok v vrtcih9485.407
Število učencev v osnovnih šolah224170.067
Število dijakov (po prebivališču)10174.759
Število študentov (po prebivališču)12580.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.097804.637
Število samozaposlenih oseb
13491.561
Število registriranih brezposelnih oseb
162112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.466,761.555,89
Število podjetij222191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
937845.415
Število osebnih avtomobilov
1.3861.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
528650.111