Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km24820.273
Število prebivalcev2.8972.063.077
Število zaposlenih oseb244713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)889,981.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)22.13095.298.760
Število moških1.4801.022.554
Število žensk1.4171.040.523
Naravni prirast19807
Skupni prirast381.314
Število vrtcev1978
Število otrok v vrtcih17385.407
Število učencev v osnovnih šolah266170.067
Število dijakov (po prebivališču)13374.759
Število študentov (po prebivališču)13380.798
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.296804.637
Število samozaposlenih oseb
16391.561
Število registriranih brezposelnih oseb
101112.726
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.309,221.555,89
Število podjetij139191.863
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.114845.415
Število osebnih avtomobilov
1.6131.078.737
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
625650.111