V turistične nastanitvene objekte je prišlo več tujih turistov kot domačih in tuji turisti so v njih tudi večkrat prenočili kot domači. Delež prihodov tujih turistov med vsemi prihodi turistov je znašal 68 %, delež njihovih prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v Sloveniji pa 63 %. Več domačih kot tujih turistov je bilo zabeleženih le v nastanitvenih objektih v zdraviliških krajih (56 %).
 
Leta 2014 so vsi turisti v Sloveniji (domači in tuji) povprečno prenočili približno 3-krat. Največkrat so turisti v povprečju prenočili v zdraviliških krajih, in sicer nekaj manj kot 4-krat; sledili so obmorski kraji (tam so prenočili povprečno nekaj več kot 3-krat), gorski kraji (z nekaj manj kot 3-krat), Ljubljana in mestne občine ter drugi kraji (2-krat).

Skupno povprečno število prenočitev domačih turistov je bilo večje (nekaj več kot 3 prenočitve) kot skupno povprečno število prenočitev tujih turistov (nekaj manj kot 3 prenočitve).

Tuji turisti so se zadrževali dalj časa kot domači turisti v zdraviliških turističnih krajih (tuji 3,8 dneva, domači 3,6 dneva) in v Ljubljani (tuji 1,8 dneva, domači 1,6 dneva), domači pa v gorskih turističnih krajih (tuji 2,5 dneva, domači 2,6 dneva) in v obmorskih turističnih krajih (tuji 3,2 dneva, domači 3,5 dneva).Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
 
 
Vas zanima, kolikokrat so v letu 2014 povprečno prenočili tuji turisti? Odgovor najdete na spodnji povezavi.

Povprečno število prenočitev tujih turistov, občine, Slovenija, 2014