Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo zabeleženih v vsaki izmed naslednjih 21 občin: Ljubljana (16 %), Piran (12 %), Bled (8 %), Brežice (5 %), Kranjska Gora in Moravske Toplice (4 %), Maribor, Bohinj, Koper, Podčetrtek in Izola (vsaka okrog 3 %), Bovec, Nova Gorica, Laško, Zreče in Ptuj (vsaka po 2 %) ter Radovljica, Sežana, Postojna, Rogaška Slatina in Radenci (vsaka po 1 %).
V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 80 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 26 občin: Piran (14 %), Ljubljana (11%), Bled (7 %), Brežice (6 %), Moravske Toplice in Kranjska Gora (vsaka po 5 %), Bohinj, Koper in Izola, Podčetrtek (vsaka po 4 %), Maribor in Rogaška Slatina (vsaka po 3 %), Laško, Zreče, Bovec in Nova Gorica (vsaka po 2 %) ter Ptuj, Radovljica, Radenci, Lendava, Dolenjske Toplice, Šoštanj, Veržej, Dobrna, Kobarid in Šmarješke Toplice (vsaka po 1 %).
V vseh naštetih 26. občinah skupaj je bilo v letu 2014 zabeleženih 88 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.
 
 
Vas zanima, v katerih občinah je v letu 2014 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2014