V letu 2014 je bilo v Sloveniji zabeleženih približno 3.524.020 prihodov vseh turistov ali približno 1.710 prihodov vseh turistov na 1.000 prebivalcev.

Največ prihodov turistov na 1.000 prebivalcev so imele naslednje občine: Bled (36.000), Kranjska Gora (28.700), Podčetrtek (28.000), Bovec (19.300), Bohinj (22.300), Moravske Toplice (23.600), Piran (23.800) in Veržej (23.100).

V letu 2014 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih približno 1.113.200 prihodov domačih turistov in približno 2.410.800 prihodov tujih turistov.
Prihodov domačih turistov je bilo 540, prihodov tujih turistov pa 1.170 na 1.000 prebivalcev.

Največ prihodov domačih turistov na 1.000 prebivalcev so imeli zdraviliški turistični kraji v občinah Veržej (19.100), Podčetrtek (16.800), Moravske Toplice (13.700) ter Kranjska Gora (10.300), ki sodi med gorske turistične kraje. Nad 5.000 prihodov turistov na 1.000 prebivalcev so imele še Bohinj (8.500), Solčava (8.700), Piran (8.500), Dobrna (7.500), Zreče (5.900) in Bovec (3.400).

Več kot 5.000 tujih turistov na 1.000 prebivalcev so imele občine Bled (33.800), Kranjska Gora (18.400), Bovec (15.700), Piran (15.300), Bohinj (13.800), Podčetrtek (11.200), Moravske Toplice (9.900), Solčava (5.800) in Kobarid (5.400).Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
 
Vas zanima, v katerih občinah je bilo v letu 2014 največ prihodov tujih turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prihodi tujih turistov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2014