Leta 2014 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih približno 3.524.000 prihodov turistov in približno 9.590.600 njihovih prenočitev.

Zdraviliški turizem je v Sloveniji zelo pomembna turistična dejavnost. Razširjen je predvsem v zdraviliškoturističnih središčih v občinah vzhodne Slovenije. Poleg programov zdravljenja in rehabilitacije se je v zadnjem desetletju zelo razširila dodatna ponudba (termalni zabaviščni kompleksi in storitve za dobro počutje).
Največ prenočitev turistov je bilo leta 2014 prav v zdraviliških krajih, ki ležijo v občinah Brežice, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Veržej in Zreče. V teh občinah je bilo evidentiranih skupaj 23 % vseh prihodov in 31 % vseh prenočitev turistov v državi.

Gorski turistični kraji so med turisti priljubljena destinacija– v zimski sezoni za smučanje, v poletni za planinarjenje. V poletnih mesecih so ti kraji čedalje bolj priljubljeni med ljubitelji adrenalinskih športov (čolnarjenje, rafting, soteskanje, jadralno padalstvo itd.)
Gorski turistični kraji ležijo pretežno v območju Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in na območju Pohorja. V naslednjih občinah je bilo skupaj evidentiranih 25 % vseh prihodov in 23 % vseh prenočitev turistov v državi: Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Črna na Koroškem, Gorje, Gornji Grad, Hoče-Slivnica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kobarid, Kranjska Gora, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Preddvor, Prevalje, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Ruše, Slovenska Bistrica, Solčava, Tolmin, Tržič, Vitanje, Vuzenica, Železniki in Žirovnica.

Ob kratki slovenski obali leži več turističnih krajev, ki so med turisti še posebej priljubljeni v poletni sezoni. Ti kraji ležijo na območju samo treh občin – Izola, Koper in Piran. V omenjenih obmorskih krajih je bilo v letu 2014 evidentiranih 18 % prihodov med vsemi prihodi turistov in 22 % prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v državi.

Mesto Ljubljana, prestolnica Slovenije, pritegne obiskovalce s svojimi zgodovinskimi, etničnimi, kulturnimi, naravnogeografskimi, urbanistično-arhitektonskimi in drugimi značilnostmi. V Ljubljani se v veliki meri odvija kongresni in poslovni turizem. V letu 2014 je bilo v občini Ljubljana evidentiranih 16 % vseh prihodov in 11 % vseh prenočitev turistov v državi.

V mestnih občinah, katerih kraji niso razvrščeni med zdraviliške, gorske ali obmorske, je bilo v letu 2014 zabeleženih 9 % vseh prihodov in 6 % vseh prenočitev turistov v državi. Te občine so: Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in Velenje.

Vsi preostali kraji, ki niso razvrščeni v nobeno od prej omenjenih skupin turističnih krajev, so opredeljeni kot drugi kraji. Tudi ti drugi kraji v preostalih 150 občinah pritegnejo turiste, saj so privlačni zaradi naravno-geografskih danosti in družbeno-geografskih značilnosti; v teh krajih (občinah) je bilo evidentiranih 9 % vseh prihodov in 7 % vseh prenočitev turistov v državi.