Trg dela v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije zbira in objavlja širok nabor podatkov s področja trga dela. Zaposlovanje postaja vedno pomembnejše področje odločanja, zato so statistike s področja trga dela (še posebej v zadnjem času) v središču zanimanja nacionalnih in evropskih politik.

V prispevkih (zapisih) želimo s pomočjo nekaterih kazalnikov (tj. številčnih podatkov, ki napovedujejo ali kažejo stanje ali nakazujejo razvoj kakega pojava) prikazati številčno stanje in sestavo aktivnega prebivalstva v posameznih občinah; taki kazalniki so: stopnja aktivnosti, stopnja delovne aktivnosti in stopnja registrirane brezposelnosti. Na podlagi podatka o višini povprečne mesečne plače na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, prikazujemo, koliko povprečno zaslužijo zaposlene osebe v posamezni slovenski občini. Stanje glede mobilnosti zaposlenih oseb (tj. potovanja zaposlenih oseb v kraj zaposlitve in nazaj) po občinah pa predstavljamo s pomočjo indeksa delovne migracije.

Vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, o registriranih brezposelnih osebah pa evidence Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.