Povprečna bruto in neto plača višja od slovenskega povprečja v 8,5 % občin

Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 18 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 48 % višja od slovenskega povprečja), Novo mesto (za 16 %), Ljubljana (za 15 %) in Šoštanj (za 13 %). V vsaki izmed preostalih 14 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika podobna; vse občine, ki so izkazovale najvišje povprečne mesečne bruto plače v letu 2014, so tudi v povprečni mesečni neto plači za 10 % ali več presegale slovensko povprečje. Med vsemi občinami jih je imelo 20 (9,5 %)  povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 192 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 40 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 4 občine med njimi pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v občini za 35 % nižja od slovenskega povprečja), Kostanjevica na Krki (za 34 %) in Rečica ob Savinji (za 32 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 10 %, v neto znesku pa za 8 % višja od slovenskega povprečja. Statistična regija jugovzhodna Slovenija  je po višini povprečne plače dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje je zaostajala primorsko-notranjska statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 12 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 10 %.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 


Če vas zanima, kakšna je bila v letu 2014 primerjava povprečja mesečnih neto plač po občinah s slovenskim povprečjem, si oglejte karto na spodnji povezavi.

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2014
Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 148
Novo mesto116
Ljubljana115
Šoštanj113
Dol pri Ljubljani106Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica
65
Kostanjevica na Krki66
Rečica ob Savinji68
Zavrč      69
Hajdina  71