Najvišja povprečna bruto plača več kot dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2014 znašala 1.540 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 1.005 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (2.278 EUR) in neto plačo (1.393 EUR) je v letu 2014 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Novo mesto (1.782 EUR bruto, 1.146 EUR neto) in Ljubljana (1.775 EUR bruto, 1.131 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo so imele občine Osilnica (1.003 EUR bruto, 695 EUR neto), Kostanjevica na Krki (1.016 EUR bruto, 703 EUR neto) in Rečica ob Savinji (1.043 EUR bruto, 724 EUR neto).