Med delovno sposobnimi delež zaposlenih in samozaposlenih moških v vseh občinah, razen v dveh, večji od deleža zaposlenih in samozaposlenih žensk

Leta 2014 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 61,6 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 52,6 %. V vseh občinah, razen v občinah Šentrupert in Zavrč ter v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti za moške v občini Šentrupert posledica večje registracije priselitev v to občino kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob.

Razlika med stopnjo delovne aktivnosti za moške in stopnjo delovne aktivnosti za ženske je bila največja v občinah Osilnica in Žetale; v obeh občinah je bila razlika med stopnjama višja od 26 odstotnih točk. Najvišja razlika je bila v občini Osilnica, kjer je stopnja delovne aktivnosti za moške (52,9 %) za 29,2 odstotnih točk presegala stopnjo delovne aktivnosti za ženske (23,7 %).

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v posavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 64,1 % moških in 50,9 % žensk; razlika je tako znašala 13,2 odstotnih točk.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Hodoš, Hrastnik, Kanal, Ruše in Trbovlje, (v vseh okrog 3 odstotne točke).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v zasavski statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 56,4 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 51,8 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala 4,6 odstotne točke.

 Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
 
 
 
Stopnjo delovne aktivnosti za moške v letu 2014 si lahko ogledate na karti na spodnji povezavi.

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2014