Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v  108 občinah

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2014 na ravni Slovenije znašala 56,5 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj več kot 56 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 108 občin ali 51 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Cerkno, Vitanje, Horjul (vse približno 66 %), Žiri in Trebnje (vsaka po 65 %). Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prav tako prva notranjsko-kraška statistična regija (61 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 56,5 %) sta imeli 102 občini ali 49 % vseh občin. Najnižjo vrednost so izkazovale občine Kuzma (32,2 %), Rogašovci (36 %), Hodoš (37,1 %) in Zavrč (38,5 %). Pomurska statistična regija je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (50,7 %).Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime %
Cerkno66,2
Vitanje66,1
Horjul65,7
Žiri65,1
Trebnje65,0Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime   %
Kuzma 32,2
Rogašovci 36,4
Hodoš37,1
Zavrč 38,5
Grad  42,2