Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v večini občin višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin– 188 (90 % vseh občin) – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2014 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške. Na ravni Slovenije je relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške znašala 19 %. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 100 % – v šestih slovenskih občinah: Osilnica, Veržej, Žetale, Velika Polana, Podvelka in Kozje. Relativna razlika je bila največja v občini Osilnica (304 %).

Le v 22 občinah je bil delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi. Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške je bila največja v občinah Hodoš (-25,2 %), Komen (-24,5 %), Žirovnica (-17,2 %), Velike Lašče, Vransko in Trzin (okrog -16,5 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila z izjemo obalno-kraške statistične regije v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške, v osrednjeslovenski in goriški statistični regiji pa je približno enaka. Največja relativna razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v koroški statistični regiji (56,5 %). Najnižja relativna razlika je bila v osrednjeslovenski statistični regiji in je znašala 0,6 %. Med nižjimi je bila še v goriški statistični regiji 8,0 %, v zasavski statistični regiji 6,7 % in v obalno-kraški statistični regiji 6,6 %.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.