S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je po ocenah za konec leta 2014 obsegal nekaj manj kot 860.000 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Skoraj vsako 7. stanovanje v državi je v občini Ljubljana; ob koncu leta 2014 je bilo namreč v tej občini že nekaj več kot 126.500 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina je imela ob koncu leta 2014 52.300 stanovanj in je bila po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer konec leta 2014 144 stanovanj, občina Kobilje 242, občina Solčava 248, občina Osilnica 251, občina Jezersko pa 361 stanovanj.

Število stanovanj, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 420 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 951 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni – povedano nekoliko drugače –, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje kot povprečno v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občinah Bovec (849 stanovanj na 1.000 prebivalcev), Kranjska Gora (718), Osilnica (673), Cirkulane (652), Bohinj (639), in Piran (606). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime  
Kostel 964
Bovec      861
Kranjska Gora 713
Osilnica695
Cirkulane    645Občine z najmanjšim številom
stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime 
Naklo307
Odranci  315
Horjul319
Borovnica324
Šenčur328