Centralno ogrevanje ima 79 %, kopalnico 93 % stanovanj v Sloveniji

Stanovanja v stanovanjskem skladu se po občinah in regijah precej razlikujejo tudi po opremljenosti z napeljavami in s pomožnimi prostori. Podatki za konec leta 2014 kažejo, da je bilo v stanovanjskem skladu celotne Slovenije okoli 20 % stanovanj brez centralnega ogrevanja, 7 % stanovanj pa brez kopalnice. Na ravni statističnih regij je bilo največ stanovanj brez centralnega ogrevanja v obalno-kraški (37 %) in goriški (33 %) statistični regiji, največ stanovanj brez kopalnice pa v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (12 %). Podatki po občinah kažejo, da je bilo sorazmerno največ stanovanj brez centralnega ogrevanja in brez kopalnice v občinah Kostel, Osilnica, Cirkulane in Zavrč; v teh občinah je namreč vsaj šest od desetih stanovanj brez centralnega ogrevanja, vsaj tri stanovanja od desetih pa brez kopalnice.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
 
 
Če vas zanima, koliko stanovanj v posamezni občini, je leta 2014 imelo kopalnico, si oglejte spodnjo povezavo.

Stanovanja s kopalnico, ocena stanovanjskega sklada, občine, Slovenija, 31. december 2014