Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2014 dograjen manj kot 1 % vseh stanovanj

Več kot polovica stanovanj iz celotnega stanovanjskega sklada je po ocenah za konec leta 2014 bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2014. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj po ocenah v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 21 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so stanovanja, zgrajena v tem desetletju, predstavljala 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20–40 %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V devetih občinah – Dol pri Ljubljani, Komenda, Škofljica, Rače-Fram, Benedikt, Grosuplje, Vodice in Brezovica– so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo takih stanovanj najmanj 20 %.

Ocene za leto 2014 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj manj kot 3.160 stanovanj, kar je manj kot 1 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj so v letu 2014 dogradili v pomurski (39,4 % vseh) in v osrednjeslovenski (skoraj 39,3 % vseh) statistični regiji, najmanj pa v jugovzhodni statistični regiji (manj kot 125,6 % vseh). Po številu dograjenih stanovanj so med občinami izstopale občine Ljubljana (432), Maribor (86) in Slovenska Bistrica (81). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2014, so merila povprečno 81 m2. V osmih občinah –Osilnica, Jezersko, Horjul, Loška dolina, Žetale, Mežica, Ribnica na Pohorju in Gornji Grad– pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.