Povprečno 10 upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev

Porodniško nadomestilo je ena od vrst starševskih nadomestil, ki pripada materi (v izjemnih primerih tudi drugi osebi) v času porodniškega dopusta (ta traja 105 dni).

V Sloveniji je leta 2013 prejemalo porodniško nadomestilo okoli 21.000 upravičenk. V povprečju je bilo 10 upravičenk do tega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Več upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je bilo v 41 % vseh občin. To so bile večinoma občine, v katerih je bilo tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo tako v občinah Gorenja vas – Poljane in Prebold (v vsaki po 16) ter Bloke, Kobarid, Kobilje in Vipava (v vsaki po 15).

Med slovenskimi statističnimi regijami je bilo največ upravičenk do porodniškega nadomestila v osrednjeslovenski in notranjsko-kraški regiji, in sicer 12 na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičenk do porodniškega nadomestila, v povprečju 8 na 1.000, je bilo v pomurski statistični regiji.

Občine z najmanj upravičenkami do tega nadomestila, pod 7 na 1.000 prebivalcev, so bile večinoma prebivalstveno majhne in po številu živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev šibkejše občine. V občinah Šalovci in Dobrovnik sta bili v vsaki po 2, v občinah Osilnica in Zavrč v vsaki po 3, v občini Velika Polana 4, v občini Rogašovci 5, v občinah Bistrica ob Sotli, Hodoš, Kozje, Kuzma, Lendava, Ribnica na Pohorju, Selnica ob Dravi in Sveti Jurij v Slovenskih goricah pa v vsaki po 6 upravičenk do porodniškega nadomestila, preračunano na 1.000 prebivalcev. 
Poišči ime ali šifro občine iz karte