Vsak 20. prebivalec Slovenije je tuji državljan

Sredi leta 2014 je v Sloveniji prebivalo 1.962.934 državljanov Republike Slovenije in 98.689 tujih državljanov. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 5,0 %.

V 31 občinah je sredi leta 2014 znašal delež tujih državljanov več kot 5 %. Največji delež tujih državljanov so imele občine Zavrč (20,6 %), Sežana (10,6 %), Izola (10,0 %) in Koper (8,8 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (8,8 %).

V 47 občinah je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižje deleže tujih državljanov v prebivalstvu sta imeli občini Solčava in Sveti Andraž v Slovenskih goricah. Delež tujcev je znašal 0,2 % ali manj. Med statističnimi regijami je v primerjavi z drugimi regijami Slovenije pomurska statistična regija izkazovala najnižji delež tujih državljanov, in sicer je bilo je bilo med prebivalci regije le 1,4 % tujih državljanov.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.