Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2014 je v Sloveniji živelo 2.061.623 prebivalcev oziroma 0,1 % več kot sredi leta 2013. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.040.204 žensk in 1.021.419 moških.

Leta 2014 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 80 občinah, v 130 občinah pa je prebivalstvo upadlo.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.
Občine z največjim številom
prebivalcev

Ime 
Ljubljana286.307
Maribor111.842
Kranj55.764
Koper54.287
Celje48.883Občine z najmanjšim številom
prebivalcev
Ime 
Hodoš372 
Osilnica374 
Solčava518 
Kobilje587 
Kostel646