Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2014 znašala 42,4 leta. Moški so bili v povprečju stari 40,9 leta, ženske pa 43,9 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2014 znašalo 83,7 leta, za dečke 78,0 leta.

V letu 2014 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Kostel (49,7 leta), sledili so jim prebivalci občin Osilnica (49,6 leta) in Hodoš (49,2 leta). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občine, ki je bila v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, so v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovale pomurska, goriška, obalno-kraška in posavska statistična regija, s povprečno starostjo prebivalstva več kot 43 let.

Le v 8,0 % oziroma v 17 občinah je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas-Poljane, Komenda in Benedikt; in sicer je bilo prebivalstvo v teh občinah v povprečju staro manj ali enako 38 let.

Med statističnimi regijami je najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo (s povprečno starostjo prebivalstva 41,2 let) v letu 2014 izkazovala osrednjeslovenska statistična regija.


Poišči ime ali šifro občine v brskalniku v menijski vrstici.


Vas zanima, v katerih občinah so bile sredi leta 2014 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 1. julij 2014

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 1. julij 2014
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Kostel 49,7
Osilnica49,6
Hodoš49,2
Kranjska Gora46,9
Šalovci46,9Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Gorenja vas - Poljane 37,6
Komenda37,7
Benedikt 38,2
Škocjan38,5
Moravče 38,5