Skupni prirast pozitiven v  94 občinah, v  116 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2014 za Slovenijo znašal 0,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Med občinami jih je imelo pozitivni skupni prirast 94; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast je imela občina Škofljica (28,1 na 1.000 prebivalcev).

V 116 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Solčava, Osilnica, Zavrč, Trnovska vas, Šalovci, Podlehnik, Dobrna in Gornji Grad; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji (6,0 prebivalca na 1.000 prebivalcev); zasavska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer –7,7 prebivalca na 1.000 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici.
 
Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Borovnica39,6 
Jezersko28,1 
Škofljica25,0 
Sveti Andraž v Slov. goricah21,7 
Komenda21,1 Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš/Hodos-35,9
Dobrovnik/Dobronak-31,1
Razkrižje  -29,2
Središče ob Dravi-24,5
Osilnica-23,3