Več odseljenih kot priseljenih v  127 občinah, v  83 ravno obratno

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjema je bila nekaj posameznih let – 1991, 1992 in 1998) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, je veljalo za zadnja leta, da se je število prebivalcev v Sloveniji povečevalo predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb je zlasti močno presegalo število oseb, odseljenih iz države v prvih letih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo (med leti 2005–2009). V letu 2010 se je ta trend obrnil, vendar je bil že naslednje leto selitveni prirast s tujino ponovno pozitiven. V letu 2014 se je v Slovenijo priselilo 13.846 oseb, odselilo pa se je 14.336 oseb, kar pomeni, da je selitveni prirast s tujino ponovno negativen (–490) oziroma znaša 0,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Več kot polovica vseh občin (127) je imela negativen skupni selitveni prirast, kar je bila v večini primerov posledica negativnega selitvenega prirasta med občinami. Med občinami, iz katerih se je v letu 2014 odselilo več prebivalcev, kot pa se jih je v njih priselilo (in so imele negativni skupni selitveni prirast), je bila po številu odseljenih prebivalcev prva občina Zavrč (–27,9 na 1.000 prebivalcev). Sledila ji je občina Osilnica s skupnim selitvenim prirastom –26,7 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, skupni selitveni prirast pod –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev pa sta imele še občine Trnovska vas, Solčava, Podlehnik, Šalovci in Dobrna.

83 slovenskih občin je imelo v letu 2014 pozitiven skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je v občino več prebivalcev priselilo, kot se jih je iz nje odselilo. Najbolj pozitiven skupni selitveni prirast je imela občina Cerkvenjak, in sicer 22,6 na 1.000 prebivalcev. Sledili sta ji občini Škofljica (18,1 na 1.000 prebivalcev) in občina Dobje (17,3 na 1.000 prebivalcev).Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Cerkvenjak22,6
Škofljica         18,1
Dobje17,3
Borovnica16,9
Kostanjevica na Krki 15,2Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Zavrč-27,9
Osilnica-26,7
Trnovska vas-24,2
Solčava-23,2
Podlehnik-21,8