Leta 2014 je en vrtec obiskovalo povprečno 87 predšolskih otrok

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2014/2015 delovalo 979 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 84.750 otrok. Večina vrtcev – 93 % (914) - je bila javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 65. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 128 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 31, v občini Koper 24, v občini Novo mesto 23. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 1 občina pa leta 2014 ni imela vrtca, in sicer občina Osilnica.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2014 je en vrtec obiskovalo povprečno 87 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Komenda, Metlika, Polzela in Prebold, in sicer povprečno nad 250 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Jezersko, Podvelka, Kostel, Solčava, Šalovci in Hodoš.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Ribnica       395
Komenda     346
Metlika     258
Polzela      254
Prebold     251Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime
Hodoš 4
Šalovci12
Kostel13
Solčava13
Podvelka16