Vsak 12. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2014/2015 je redni osnovnošolski program obiskovalo 85.660 dečkov in 81.589 deklic (5 % manj kot dečkov). Šolska vrata je jeseni 2014 učencem odprlo 781 osnovnih šol.

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2014 veljalo za občine Ljubljana (56 osnovnih šol), Maribor (23), Kranj (17), Koper (16), Ajdovščina in Kamnik (vsaka po 13), Novo mesto in Velenje (vsaka po 12), Nova Gorica in Slovenska Bistrica (vsaka po 11).

Podatki za Slovenijo za leto 2014 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 214 učencev. V 72 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (689), Žiri (505), Ruše (442), Jesenice (418), Log-Dragomer in Trzin pa sta imela enako število učencev (415).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo, manj kot 50, so imele šole prebivalstveno manjših občin: Kostel (46), Kobilje (41), Šalovci (35,5), Jezersko (29), Solčava (24), Osilnica (5) in Hodoš (4).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 282, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 145.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Mengeš 689
Žiri 505
Domžale447
Ruše442
Jesenice418Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime 
Hodoš4
Osilnica5
Solčava 24
Jezersko29
Šalovci 36