Med prebivalstvom Slovenije je 4 % študentov

V študijskem letu 2014/2015 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 85.616 študentov, to pomeni povprečno 39 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Vodice (56), Vipava (56), Luče (55), Mirna (55) in Žužemberk (54).
Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Hodoš (19), Osilnica (21), Kostel, Zavrč in Apače (vsaka 26).Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime  
Vipava56
Vodice 56
Luče55
Mirna55
Žužemberk54Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime  
Hodoš       19
Osilnica21
Apače  26
Zavrč26
Kostel 26