Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 76,5 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2014/2015 je bilo v slovenske vrtce vključenih 76,5 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2009/2010, pa 4,6 % manj.

86 občin oz. 41 % vseh občin je po deležu otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 36 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (80,6 %).

V občinah Osilnica, Ribnica na Pohorju in Luče pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti). Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 68,4 %.Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 


Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Šmarješke toplice91
Trzin89
Ig88
Mengeš88
Podčetrtek 87Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Osilnica 8
Luče41
Ribnica na Pohorju 48
Hodoš50
Jezersko57