Vsak 27. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2014/2015 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (8.388 oz. 11 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.000 oz. 4 % vseh dijakov), Kranj (1.999 oz. 2,6 % vseh dijakov), Koper (1.680 oz. 2,2 % vseh dijakov) in Celje (1.617 oz. 2,1 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2014/2015 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 75.325 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 37 dijakov na 1.000 prebivalcev.
Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Gorenja vas-Poljane (56), Dobrova-Polhov Gradec (53), Vodice in Sveti Andraž v Slovenskih Goricah (vsaka 52). Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kostel (23), Hodoš (22) in Osilnica (11).Poišči ime ali šifro občine v iskalniku v menijski vrstici. 
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Gorenja vas - Poljane56
Dobrova - Polhov Gradec53
Vodice52
Sv. Andraž v Slovenskih goricah51
Moravče50Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Osilnica11
Hodoš22
Kostel23
Kranjska Gora25
Maribor     27