Gorenjska regija

Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. 

Gorenjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

V gorenjski statistični regiji je v 2014 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,7 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (2,1 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–2,3 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (27 %) je bila med preostalimi regijami druga. 62 % študentov iz te regije je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v 2014 v tej regiji najnižja (9,5 %). Nižji kot v večini regij sta bili tukaj tudi stopnja dolgotrajne (več kot 1 leto) in stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti (več kot 2 leti). Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev te regije (bilo jih je blizu 19.000) je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

V regiji je delovalo malo več kot 18.000 podjetij, v njih je delalo skoraj 69.000 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 50 ali 9 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev (394) je bilo nižje od povprečja za Slovenijo (417), po povprečni površini pa so se uvrščala med večja (86 m2); 26 % stanovanj je bilo 5- ali večsobnih. Gorenjska statistična regija je imela v 2014 na razpolago največ turističnih ležišč (26.307). Turisti so v tem letu ustvarili tukaj 1,7 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 79 % ustvarili tuji turisti. V tej regiji se je zbralo ločeno največ, 70 %, komunalnih odpadkov. Tudi veliko odpadne vode se je pred izpustom v kanalizacijo prečistilo (95 %).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,29,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev203.8942.061.623
Število zaposlenih oseb59.472703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.000,931.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.700.73693.571.789