Osrednjeslovenska regija

Po svoji legi je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa naša druga največja statistična regija. 

Osrednjeslovenska

Vir: Mestna občina Ljubljana

V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2014 živelo največ prebivalcev Slovenije, 27 %, in v povprečju so bili tudi najmlajši (41,2 leta). Gostota prebivalstva je bila tukaj največja (214/km2), največja pa sta bila tudi naravni in selitveni prirast na 1.000 prebivalcev. V 2014 se je število prebivalcev povečalo za 3.273. Odstotek otrok, rojenih neporočenim materam, je bil tukaj najmanjši (49 %), povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa je bila najvišja (29,9 leta). Tretjina prebivalcev (25–64 let) je imela višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, kar je največ med vsemi regijami. Stopnja registrirane brezposelnosti (11,7 %) je bila nižja od slovenskega povprečja, razlike med spoloma skoraj ni bilo. Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala v tej regiji (92 %). Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v tej regiji je bila najvišja med vsemi regijami (1.088 EUR).

Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 25.000 EUR na prebivalca. Podjetja v tej regiji so bila v povprečju največja, v njih je delalo povprečno 5 oseb. Od vseh podjetij, ki so se v 2014 uvrščala med hitrorastoča, jih je bilo 36 % v tej statistični regiji. Prebivalci te regije so vozili povprečno najmlajše osebne avtomobile (8,8 leta). Odstotek stanovanj, zgrajenih pred letom 1918, je bil tukaj najmanjši (9 %), odstotek tistih, ki so bila zgrajena po letu 1991, pa največji (21 %). Tukaj je bil največji tudi odstotek stanovanj, ki so imela centralno ogrevanje (89 %). V 2014 je bilo tukaj ustvarjenih skoraj 1,2 milijona turističnih prenočitev, od tega so jih 92 % ustvarili tuji turisti.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)214,4101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,242,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,89,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.55520.273
Število prebivalcev547.7302.061.623
Število zaposlenih oseb248.903703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.088,021.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)42.837.60793.571.789