Jugovzhodna Slovenija

Po površini naša največja statistična regija povezuje v enoto štiri pokrajine: deželo suhe robe, deželo kočevskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 

Jugovzhodna Slovenija

Vir: Zavod RIC Bela krajina

V tej statistični regiji je v 2014 živelo 7 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po največjem deležu otrok, rojenih materam, mlajšim od 20 let (3,3 %). Jugovzhodna Slovenija je imela enega najvišjih deležev prebivalcev, starih 0–14 let (15,6 %). V tej regiji je bilo obsojenih največ oseb na 1.000 prebivalcev (7). Število študentov na 1.000 prebivalcev je bilo najvišje v Sloveniji (43), dve tretjini teh študentov sta študirali v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti (13,9 %) je bila nekoliko višja od povprečja v Sloveniji (13,1 %), od leta 2005 pa se je med vsemi regijami najbolj zvišala, za 5,1 odstotne točke. Jugovzhodna Slovenija je bila v 2014 poleg osrednjeslovenske edina regija s plačami, ki so bile višje od slovenskega povprečja; znašale so 1.019 EUR neto. Četrtina delovno aktivnih prebivalcev je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je odhajalo na delo v osrednjeslovensko statistično regijo.

BDP na prebivalca je bil tretji najvišji v Sloveniji (17.379 EUR), industrija pa je prispevala največji delež k regionalni bruto dodani vrednosti (53 %). V jugovzhodni Sloveniji je bilo 39 % stanovanj priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, kopalnico pa je imelo 88 % stanovanj (najmanj med vsemi regijami). V 2014 je bilo tukaj izdanih največ gradbenih dovoljenj na 1.000 prebivalcev (3,2). V tej regiji je nastalo povprečno 381 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, 55 % so jih zbrali ločeno. Skoraj vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena (99,8 %).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,59,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.67520.273
Število prebivalcev142.2372.061.623
Število zaposlenih oseb43.831703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.018,771.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.452.39893.571.789