Goriška regija

Ta statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije. 

Goriška

Vir: Arhiv LTO Sotočje

V goriški statistični regiji je v 2014 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih nad 80 let (5,7 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna, skupno se je število prebivalcev v 2014 zmanjšalo za 188. Na 1.000 prebivalcev je bilo 43 študentov, kar je največ med vsemi regijami; 60 % jih je študiralo v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja registrirane brezposelnosti v tej regiji je bila druga najnižja v Sloveniji (11,2 %) in tudi razlika v stopnjah registrirane brezposelnosti med spoloma je bila tukaj ena manjših. Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 14 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega podatka imela le še osrednjeslovenska statistična regija. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj najvišje v Sloveniji (579), pa tudi njihova starost je bila povprečno najvišja (10,4 leta).

Več kot 20 % stanovanj v goriški statistični regiji je bilo zgrajenih pred letom 1918, po letu 1991 je bilo zgrajenih 14,5 % tukajšnjih stanovanj, kar je sorazmerno malo, saj je bil odstotek po letu 1991 zgrajenih stanovanj manjši le še v zasavski statistični regiji. Stanovanja so bila večinoma (3 četrtine) tri- ali večsobna; 2 tretjini stanovanj sta imeli centralno ogrevanje. V goriški statistični regiji je bilo v 2014 ustvarjenih 456.000 prenočitev tujih turistov; skoraj tretjino so jih ustvarili italijanski turisti. V 2014 je tukaj nastalo 467 kg odpadkov na prebivalca, kar je nekoliko nad slovenskim povprečjem (433 kg/prebivalca); ločeno zbranih je bilo 60 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej regiji se je dobavilo največ vode (52 m3 na prebivalca). Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena, se je ta regija z 58 % uvrstila na predzadnje mesto med vsemi regijami.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)50,9101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,49,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev118.3352.061.623
Število zaposlenih oseb37.043703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)979,701.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.852.12293.571.789