Primorsko-notranjska regija

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija. 

Primorsko-notranjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

V notranjsko-kraški statistični regiji so v 2014 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,4), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (2,2); skupno se je število prebivalcev v 2014 povečalo za 90. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj najmanjša med vsemi regijami; pod pragom tveganja revščine je živelo 11 % oseb. Prebivalci te statistične regije so bili poleg tistih v osrednjeslovenski najbolj zadovoljni s svojim življenjem (povprečna ocena stopnje zadovoljstva: 7,1 od 10). V tej regiji je bil v 2014 najnižji tudi delež oseb, ki so umrle pred 65. letom starosti (14 %). Število študentk na 100 študentov je bilo v tej regiji najvišje (160 študentk na 100 študentov). Skoraj dve tretjini študentov sta študirali v osrednjeslovenski statistični regiji.

37 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugih statističnih regijah, velika večina v osrednjeslovenski. Povprečne mesečne neto plače so bile tukaj najnižje med vsemi regijami (907 EUR). Več kot petina tukajšnjih stanovanj je bila zgrajena pred letom 1918. 42 % jih je bilo priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, 72 % pa jih je imelo centralno ogrevanje; dve tretjini stanovanj so bila 3- ali večsobna stanovanja. Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tretje najvišje (555), njihova povprečna starost pa prav tako tretja najvišja med vsemi regijami (10 let). 85 % prenočitev v tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,70,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,09,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km21.45620.273
Število prebivalcev52.5172.061.623
Število zaposlenih oseb13.746703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)906,931.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.431.24693.571.789