Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

Pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

V pomurski statistični regiji je v 2014 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,1 na 1.000 prebivalcev) in najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,4 %). Med tamkajšnjimi dijaki in študenti je bilo največ štipendistov (med dijaki jih je bilo 59 %, med študenti 37 %). Največ študentov te statistične regije je študiralo v podravski in v osrednjeslovenski statistični regiji. Ta regija že več let izstopa po najvišji stopnji registrirane brezposelnosti. V 2014 je ta bila 18,4-odstotna, še višja je bila samo med ženskami, 21,7-odstotna. Povprečna mesečna neto plača v 2014 je bila v tej regiji druga najnižja v Sloveniji (912 EUR). 10 % gospodinjstev v tej regiji, največ med vsemi, je prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij.

V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je bil tukaj drugi najnižji v Sloveniji (12.267 EUR/prebivalca). V regiji je delovalo blizu 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno po 4 osebe. Tukaj je bilo dokončanih največ stanovanj na 1.000 prebivalcev (1,8). Kmetijska zemljišča v uporabi so v 2013 pokrivala polovico ozemlja te statistične regije, kar je največ med vsemi regijami. Regija izstopa tudi po številu traktorjev, v 2014 jih je bilo 12 na 100 prebivalcev (povprečje za Slovenijo je bilo 5 traktorjev na 100 prebivalcev). V pomurski statistični regiji je bilo v 2014 na voljo okoli 7.000 turističnih ležišč. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih 912.000 turističnih prenočitev, od tega je bilo 59 % prenočitev domačih turistov.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87,5101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,90,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)18,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,59,4
Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev117.0052.061.623
Število zaposlenih oseb30.368703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)911,811.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.859.62493.571.789