V zasavski statistični regiji sta v 2014 živela 2 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišji povprečni starosti prebivalcev: 44,1 leta. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–2,1), prav tako selitveni prirast na 1.000 prebivalcev; ta je bil celo najnižji med vsemi regijami (–5,6). Prebivalci zasavske statistične regije so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno najnižjimi ocenami (6,4 od 10). 21 % oseb, ki so umrle v tej regiji v 2014, je umrlo pred 65. letom. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil v tej regiji najmanjši (68 % otrok ustrezne starosti). Stopnja registrirane brezposelnosti je bila druga najvišja v državi (17,7 %), med mladimi (15–29 let) pa najvišja (32,3 %). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (43 %), velika večina jih je delala v osrednjeslovenski statistični regiji.

BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.886 EUR). Industrija je k regionalni bruto dodani vrednosti prispevala skoraj 47 %. V zasavski statistični regiji je delovalo malo več kot 2.600 podjetij, povprečni prihodek podjetja na osebo, ki dela v podjetju, pa je bil najnižji v državi. Tukaj je bilo po letu 1991 zgrajenih najmanj stanovanj (9 %), v 2014 pa jih je bilo zgrajenih 0,8 na 1.000 prebivalcev. Povprečna površina stanovanj je bila najmanjša med vsemi regijami (71 m2), več kot polovica jih je bila eno- ali dvosobnih. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tukaj najnižje (349). Regija ni bila izrazito turistična, zabeleženih je bilo 5.600 prenočitev tujih turistov (12 % je bilo prenočitev nizozemskih turistov).