V notranjsko-kraški statistični regiji so v 2014 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,4), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (2,2); skupno se je število prebivalcev v 2014 povečalo za 90. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj najmanjša med vsemi regijami; pod pragom tveganja revščine je živelo 11 % oseb. Prebivalci te statistične regije so bili poleg tistih v osrednjeslovenski najbolj zadovoljni s svojim življenjem (povprečna ocena stopnje zadovoljstva: 7,1 od 10). V tej regiji je bil v 2014 najnižji tudi delež oseb, ki so umrle pred 65. letom starosti (14 %). Število študentk na 100 študentov je bilo v tej regiji najvišje (160 študentk na 100 študentov). Skoraj dve tretjini študentov sta študirali v osrednjeslovenski statistični regiji.

37 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugih statističnih regijah, velika večina v osrednjeslovenski. Povprečne mesečne neto plače so bile tukaj najnižje med vsemi regijami (907 EUR). Več kot petina tukajšnjih stanovanj je bila zgrajena pred letom 1918. 42 % jih je bilo priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, 72 % pa jih je imelo centralno ogrevanje; dve tretjini stanovanj so bila 3- ali večsobna stanovanja. Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tretje najvišje (555), njihova povprečna starost pa prav tako tretja najvišja med vsemi regijami (10 let). 85 % prenočitev v tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije.