Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.55520.273
Število prebivalcev547.7302.061.623
Število zaposlenih oseb248.903703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.088,021.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)42.837.60793.571.789
Število moških267.4081.021.419
Število žensk280.3221.040.204
Naravni prirast1.8602.279
Skupni prirast3.2731.789
Število vrtcev266979
Število otrok v vrtcih26.30084.750
Število učencev v osnovnih šolah46.299167.249
Število dijakov (po prebivališču)19.06475.325
Število študentov (po prebivališču)22.22285.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
217.145797.792
Število samozaposlenih oseb
23.21594.752
Število registriranih brezposelnih oseb
28.899120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.696,051.540,25
Število podjetij62.066186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
221.476859.874
Število osebnih avtomobilov
279.2491.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
191.329665.767
Število prihodov turistov630.7433.524.020
Število prenočitev turistov1.166.4089.590.642
Izvoz blaga (mio. EUR)6.243,6622.935,65
Uvoz blaga (mio. EUR)9.672,5222.580,16
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)149.475495.614
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)117.222405.669
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)1.890.6104.990.443
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)13.87537.303