Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev259.9352.061.623
Število zaposlenih oseb85.458703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)940,511.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.376.78493.571.789
Število moških130.0301.021.419
Število žensk129.9051.040.204
Naravni prirast2632.279
Skupni prirast-2151.789
Število vrtcev129979
Število otrok v vrtcih10.63684.750
Število učencev v osnovnih šolah21.807167.249
Število dijakov (po prebivališču)10.04375.325
Število študentov (po prebivališču)10.70085.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
102.594797.792
Število samozaposlenih oseb
13.10494.752
Število registriranih brezposelnih oseb
16.583120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.421,221.540,25
Število podjetij20.902186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
105.689859.874
Število osebnih avtomobilov
133.5891.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
75.581665.767
Število prihodov turistov367.3763.524.020
Število prenočitev turistov1.358.3949.590.642
Izvoz blaga (mio. EUR)2.364,7022.935,65
Uvoz blaga (mio. EUR)1.804,8222.580,16
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)67.802495.614
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)145.154405.669
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)806.5434.990.443
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.27837.303