Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km21.04120.273
Število prebivalcev71.3902.061.623
Število zaposlenih oseb20.301703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)9431.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.021.14293.571.789
Število moških35.8541.021.419
Število žensk35.5361.040.204
Naravni prirast582.279
Skupni prirast-2361.789
Število vrtcev33979
Število otrok v vrtcih2.43884.750
Število učencev v osnovnih šolah5.827167.249
Število dijakov (po prebivališču)2.82975.325
Število študentov (po prebivališču)3.03785.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
27.088797.792
Število samozaposlenih oseb
3.42294.752
Število registriranih brezposelnih oseb
4.050120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.427,191.540,25
Število podjetij5.450186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
27.036859.874
Število osebnih avtomobilov
36.4061.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
17.103665.767
Število prihodov turistov37.1593.524.020
Število prenočitev turistov103.8579.590.642
Izvoz blaga (mio. EUR)857,8922.935,65
Uvoz blaga (mio. EUR)508,0822.580,16
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)32.005495.614
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)21.948405.669
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)106.4044.990.443
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.03437.303