Podatki za leto 2014 Regija Slovenija
Površina km21.45620.273
Število prebivalcev52.5172.061.623
Število zaposlenih oseb13.746703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)906,931.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.431.24693.571.789
Število moških26.5001.021.419
Število žensk26.0171.040.204
Naravni prirast-232.279
Skupni prirast901.789
Število vrtcev20979
Število otrok v vrtcih2.00984.750
Število učencev v osnovnih šolah4.261167.249
Število dijakov (po prebivališču)1.86875.325
Število študentov (po prebivališču)2.04385.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
21.367797.792
Število samozaposlenih oseb
2.39394.752
Število registriranih brezposelnih oseb
2.893120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.355,891.540,25
Število podjetij4.256186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
23.054859.874
Število osebnih avtomobilov
29.1331.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
17.175665.767
Število prihodov turistov48.5223.524.020
Število prenočitev turistov72.9879.590.642
Izvoz blaga (mio. EUR)467,6422.935,65
Uvoz blaga (mio. EUR)298,4322.580,16
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)6.565495.614
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)9.400405.669
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)92.2124.990.443
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)68137.303