Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km22220.273
Število prebivalcev7.5552.061.623
Število zaposlenih oseb1.724703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)937,861.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)214.08893.571.789
Število moških3.6211.021.419
Število žensk3.9341.040.204
Naravni prirast252.279
Skupni prirast461.789
Število vrtcev2979
Število otrok v vrtcih40084.750
Število učencev v osnovnih šolah689167.249
Število dijakov (po prebivališču)26075.325
Število študentov (po prebivališču)31285.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.017799.958
Število samozaposlenih oseb
31494.752
Število registriranih brezposelnih oseb
348120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.416,751.540,25
Število podjetij746186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.692859.874
Število osebnih avtomobilov
3.8911.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.216665.767