Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev286.3072.061.623
Število zaposlenih oseb191.544703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.130,741.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)35.587.75693.571.789
Število moških137.2111.021.419
Število žensk149.0961.040.204
Naravni prirast7022.279
Skupni prirast1.3511.789
Število vrtcev128979
Število otrok v vrtcih13.41284.750
Število učencev v osnovnih šolah21.835167.249
Število dijakov (po prebivališču)8.38875.325
Število študentov (po prebivališču)11.52085.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
110.110799.958
Število samozaposlenih oseb
11.10194.752
Število registriranih brezposelnih oseb
16.645120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.774,871.540,25
Število podjetij39.062186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
126.549859.874
Število osebnih avtomobilov
141.3621.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
111.670665.767