Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km233420.273
Število prebivalcev5.1762.061.623
Število zaposlenih oseb986703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)812,211.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)64.53993.571.789
Število moških2.5801.021.419
Število žensk2.5961.040.204
Naravni prirast-172.279
Skupni prirast-311.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih17884.750
Število učencev v osnovnih šolah400167.249
Število dijakov (po prebivališču)19975.325
Število študentov (po prebivališču)25085.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.998799.958
Število samozaposlenih oseb
32494.752
Število registriranih brezposelnih oseb
176120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.179,241.540,25
Število podjetij683186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.325859.874
Število osebnih avtomobilov
2.6891.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.700665.767