Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km215120.273
Število prebivalcev55.7642.061.623
Število zaposlenih oseb20.454703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.022,171.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.167.29493.571.789
Število moških27.5921.021.419
Število žensk28.1721.040.204
Naravni prirast2192.279
Skupni prirast2271.789
Število vrtcev31979
Število otrok v vrtcih2.45784.750
Število učencev v osnovnih šolah4.766167.249
Število dijakov (po prebivališču)1.99975.325
Število študentov (po prebivališču)2.22185.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
22.596799.958
Število samozaposlenih oseb
2.14794.752
Število registriranih brezposelnih oseb
2.736120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.563,281.540,25
Število podjetij5.082186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
21.063859.874
Število osebnih avtomobilov
28.2731.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
19.730665.767