Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km25620.273
Število prebivalcev6462.061.623
Število zaposlenih oseb113703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)838,181.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.03893.571.789
Število moških3391.021.419
Število žensk3071.040.204
Naravni prirast02.279
Skupni prirast-51.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih1384.750
Število učencev v osnovnih šolah46167.249
Število dijakov (po prebivališču)1575.325
Število študentov (po prebivališču)1785.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
212799.958
Število samozaposlenih oseb
2794.752
Število registriranih brezposelnih oseb
46120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.224,701.540,25
Število podjetij53186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
623859.874
Število osebnih avtomobilov
3301.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
202665.767