Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km226620.273
Število prebivalcev29.4222.061.623
Število zaposlenih oseb6.250703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)898,681.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)587.30993.571.789
Število moških14.4621.021.419
Število žensk14.9601.040.204
Naravni prirast1222.279
Skupni prirast491.789
Število vrtcev20979
Število otrok v vrtcih1.43984.750
Število učencev v osnovnih šolah2.556167.249
Število dijakov (po prebivališču)1.09275.325
Število študentov (po prebivališču)1.19485.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
12.057799.958
Število samozaposlenih oseb
1.29594.752
Število registriranih brezposelnih oseb
1.418120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.346,511.540,25
Število podjetij2.423186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
10.737859.874
Število osebnih avtomobilov
14.9261.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
11.127665.767