Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km26920.273
Število prebivalcev6462.061.623
Število zaposlenih oseb63703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)921,541.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)6.28593.571.789
Število moških3201.021.419
Število žensk3261.040.204
Naravni prirast-12.279
Skupni prirast-71.789
Število vrtcev1979
Število otrok v vrtcih1884.750
Število učencev v osnovnih šolah29167.249
Število dijakov (po prebivališču)2875.325
Število študentov (po prebivališču)2585.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
246799.958
Število samozaposlenih oseb
3894.752
Število registriranih brezposelnih oseb
19120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.382,691.540,25
Število podjetij63186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
361859.874
Število osebnih avtomobilov
3521.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
194665.767