Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km27620.273
Število prebivalcev21.0972.061.623
Število zaposlenih oseb6.080703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.006,051.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)870.92593.571.789
Število moških10.5201.021.419
Število žensk10.5771.040.204
Naravni prirast22.279
Skupni prirast-2251.789
Število vrtcev6979
Število otrok v vrtcih64184.750
Število učencev v osnovnih šolah1.670167.249
Število dijakov (po prebivališču)69275.325
Število študentov (po prebivališču)63085.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
7.893799.958
Število samozaposlenih oseb
44494.752
Število registriranih brezposelnih oseb
1.132120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.539,411.540,25
Število podjetij1.202186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
8.556859.874
Število osebnih avtomobilov
9.6091.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
7.688665.767