Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km211620.273
Število prebivalcev16.6272.061.623
Število zaposlenih oseb3.229703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)909,431.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)344.97293.571.789
Število moških8.2241.021.419
Število žensk8.4031.040.204
Naravni prirast712.279
Skupni prirast1511.789
Število vrtcev6979
Število otrok v vrtcih86284.750
Število učencev v osnovnih šolah1.423167.249
Število dijakov (po prebivališču)63675.325
Število študentov (po prebivališču)69485.616
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
6.876799.958
Število samozaposlenih oseb
71394.752
Število registriranih brezposelnih oseb
983120.109
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.355,261.540,25
Število podjetij1.461186.433
Število stanovanj, stanovanjski sklad
5.962859.874
Število osebnih avtomobilov
8.7191.068.362
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
5.893665.767